sabato 9 luglio 2011

Lu cravattaru

L’acqua lu vagna lu ventu l’asciuca
Pezzu di fangu di ‘na sancisuca
Sapiddu quantu mi fici paiari
Pi’ sti du sorti chi c’addummannavi

Lu machinuni c’arriva dda sutta
Si lu scurdau chi nasciu ni ‘na rutta
La sò signura si conza a cuntessa
Mancu s’avissi lu sticchiu a’ riversa

Essiri onesti sicuru ‘n cummeni
T’jinchi la testa di corra e di peni
Megghiu campari arrubbannu e futtenu
Farisi beddi d’estati e d’immennu

Pi’ ruvinari a nuautri cristiani
Ni manca sulu stu jurici ‘nfami
L’avi cu mia mi vulissi arristari
Picchì mi dici chi ‘n vogghiu parlari

Fussi pi’ iddu c’avissi a cuntari
Tutti li guai chi mi fici passari
Chi ci nni futti si po’ li paesani
Pi’ du’ risati c’abbagnanu ‘u pani

E mentri a mia m’invilena la vita
Chiddu s’accatta cravatti di sita
Tantu si sapi tra indulti e dinari
Tempu tri jiorna lu viru passiari

Di cravattara ci inchissi i galeri
Ma chi nni sannu di me mugghieri
Idda mi dissi lu fazzu pi’ tia
Ma si si sapi t’ammazzu ccu mia

Chissu la voli ora ritta ora torta
Ma tantu iddu camina cu ‘a scorta
Fazzu lu babbu e puru lu mutu
Pi’ nun passari pi’ babbu curnutu

Ma ti li dicu ora jò veramenti
Quannu rinasciu sarò dilinquenti
Passu mafiusu e figghiu di cagna
Lu ventu m’asciuca si l’acqua mi vagna

Nota: La vittima di un usuraio finisce davanti ad un magistrato. Ma la sua fiducia nella giustizia non è il massimo. Forse non ha tutti i torti, o forse il suo silenzio ha anche un'altra motivazione...

Nessun commento: